Головна | Статут закладу | Реєстрація | Вхід
         
Неділя, 26.05.2019, 05:48
Вітаю Вас Гість | RSS
Директор РБДЮТ

Меню сайту
Надіслати СМС
050,066,095,099
067,096,097,098
038, 069
Міні-чат
Наше опитування
В яких гуртках ти хотів би займатись?
Всього відповідей: 9
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

СТАТУТ

комунального закладу

“Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості”

1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад  “Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості” (далі – Заклад) є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Мурованокуриловецького району Вінницької області, управління яким здійснює Мурованокуриловецька районна рада (далі – Орган управління майном).

1.2. Назва Закладу:

- повна: Комунальний заклад  “Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості”;

- скорочена: КЗ“Мурованокуриловецький РБДЮТ”.

1.3. Юридична адреса Закладу:

23400 Вінницької області 

Мурованокуриловецький район 

смт Муровані Курилівці

вул. Соборна, 117

 1.4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту” та іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 із змінами, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Мурованокуриловецької районної ради, розпорядженнями Мурованокуриловецької районної державної адміністрації, наказами відділу освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації,  а також цим Статутом.

1.5. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, круглу печатку, штамп та бланки зі своєю повною назвою.

1.6. Заклад може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному та третейському судах.

1.7. Заклад не відповідає за зобов’язаннями Органу управління майном, а Орган управління майном не відповідає за зобов’язаннями Закладу.

1.8. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах майна, на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

1.9. Заклад обслуговується централізованою бухгалтерією при відділі освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації.

1.10. Заклад має право укладати угоди, що не суперечать законодавству України та завданням діяльності Закладу.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ  ЗАКЛАДУ

2.1. КЗ “Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та юнацької творчості” – це комплексний позашкільний навчальний заклад, що забезпечує умови для навчання дітей та підлітків у творчих об’єднаннях за інтересами, задоволення їх різнобічних потреб у додатковій освіті у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної, організаційно-масової, музично-хореографічної творчості, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої, гуманітарної та інших видів діяльності.

Заклад здійснює навчання і виховання дітей та юнацтва у позаурочний та позанавчальний час.

2.1. Головною метою Закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, здійснення навчання та виховання у позаурочний та позашкільний час, а саме:

 • надання знань, формуючи уміння і навички за інтересами;
 • забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;
 • інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток;
 • підготовка до активної професійної та громадської діяльності;
 • створення умов для соціального захисту;
 • організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я учнів та вихованців;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

2.2. Заклад є комплексним позашкільним навчальним закладом, в якому організовується робота з учнями та вихованцями за різними напрямками позашкільної освіти:

 • художньо-естетичним;
 • туристсько-краєзнавчим;
 • еколого-натуралістичним;
 • науково-технічним;
 • дослідницько-експериментальним;
 • військово-патріотичним;
 • соціально-реабілітаційним;
 • оздоровчим;
 • гуманітарним.

2.3. Головними завданнями Закладу є:

2.3.1. Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти.

2.3.2. Пошук, розвиток та підтримка здібної, науково обдарованої і талановитої учнівської молоді, розширення її наукового світогляду; залучення до систематичної художньо-естетичної, туристсько-краєзнавчої, еколого-натуралістичної, науково-технічної, науково-дослідницької, експериментальної, військово-патріотичної, конструкторської, винахідницької, соціально-реабілітаційної діяльності.

2.3.3. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді, стимулювання творчого самовдосконалення, розвитку науково-дослідницької, експериментальної діяльності у різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва.

2.3.4. Надання навчальним закладам загальної середньої освіти методичної допомоги з питань упровадження форм і методів навчання і виховання талановитих, здібних і обдарованих дітей, учнівської молоді у навчально-виховний процес.

2.3.5. Сприяння професійному самовизначенню і творчій самореалізації учнів відповідно до їх інтересів і здібностей.

2.3.6. Координація роботи наукових товариств, творчих об'єднань, секцій, гуртків з науково-дослідницької діяльності тощо в різних галузях науки.

2.3.7. Формування у вихованців національної самосвідомості, активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя.

2.3.8. Просвітницька діяльність, організація дозвілля учнів, пошук його нових форм.

2.3.9. Профілактика бездоглядності, правопорушень, виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих                 

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

3.1. Заклад має право:

3.1.1. Визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу.

3.1.2. Проводити інформаційно-методичну та організаційно-масову роботу, навчально-тренувальну та спортивну роботу спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання обдарованої молоді.

3.1.3. Розробляти і впроваджувати в установленому порядку адаптовані, експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми, педагогічні інновації, методики та технології з позашкільної освіти.

3.1.4. Проводити теоретичну, дослідницьку, експериментальну, конструкторську, винахідницьку, пошукову роботу спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами тощо.

3.1.5. Надавати інформаційно-методичну допомогу навчальним закладам з питань роботи з обдарованою молоддю.

3.1.6.  Пропагувати досягнення учнівської молоді в галузі науки, техніки, краєзнавства, туризму, самоврядування, культури і мистецтва.

3.1.7.    Проходити в установленому порядку державну атестацію.

3.2. Обов'язки Закладу:

3.2.1. При визначенні стратегії діяльності Заклад повинен враховувати інтереси вихованців (учнів, слухачів).

3.2.2. Створювати належні умови для навчання, виховання та високопродуктивної праці, з дотриманням законодавства про працю, правових норм з охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

3.2.3. Забезпечувати захист прав, інтересів та здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного процесу Закладу.

3.3. Створювати належні умови для функціонування та координації діяльності наукових товариств, відділень, студій, секцій, творчих об'єднань, гуртків тощо у галузях науки, техніки, культури і мистецтва.3.4. Мова навчання і виховання в Закладі визначається Конституцією України та відповідним законодавством України

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

4.1. Заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну роботу.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі Типових навчальних планів і програм. Робочий навчальний план погоджується радою Закладу і затверджується начальником відділу освіти райдержадміністрації. Також Заклад може планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами за умови затвердження їх відділом освіти райдержадміністрації.

4.3. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності гурткової роботи навчання проводиться від одного до кількох років.

4.4. Експериментальні, авторські, адаптовані навчальні плани складаються Закладом з урахуванням типового навчального плану.

4.5. Індивідуальне навчання у Закладі проводиться відповідно до порядку, затвердженого МОН.

4.6. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного плану.

4.7. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих об'єднань) у Закладі становить, як правило,   10 - 15 вихованців, учнів і слухачів.

4.8. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором позашкільного навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.

Кожен учень має право займатися в кількох об’єднаннях.

4.9. Прийом до Закладу може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Закладом.

4.10. Прийом учнів і слухачів до Закладу для одержання професійної, спеціальної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

4.11. Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських гуртків, хореографічних об'єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках.

4.12. До Закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі, віком від 5 до 18 років.

4.13. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських та промислових підприємствах, на природі, участь у виставках різного рівня.

4.14. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня.

Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання, студії Закладу.

4.15.У канікулярні, вихідні та святкові дні Заклад може працювати за окремим планом, затвердженим директором Закладу.

4.16. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняється  (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.17. Залучення учнів та вихованців до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

4.18. Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

4.19. У період канікул Заклад може організовувати поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями, надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку на спортивно-оздоровчих базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах, тощо.

4.20. У період канікул навчальний процес Закладу може передбачати роботу гуртків, секцій, клубів, творчих об’єднань безпосередньо в закладі та за його межами у формі науково-дослідних експедицій, походів, табірних зборів, літніх шкіл тощо.

4.21. Тривалість одного заняття (уроку) у Закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

 • віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
 • старшого віку - 45 хвилин.

4.22. Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка, студії, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного навчального закладу.

4.23. Гуртки, групи, студії та інші творчі об'єднання Закладу класифікуються за трьома рівнями:

 початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

 основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

 вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

4.24. Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

4.25. Розклад занять складається на кожний семестр відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, затверджується директором Закладу, погоджується з профспілковим комітетом.

4.26. Заклад може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, будинків культури, інших позашкільних навчальних закладів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

4.27. Заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань.

4.28. У Закладі можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

4.29. З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Закладі можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

4.30. Заклад з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах, передбачених цим Статутом.

4.31. За результатами навчання у Закладі випускникові, який склав кваліфікаційні іспити видають відповідне посвідчення (свідоцтво) про позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України.

5. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:

 • вихованці, учні і слухачі;
 • директор, методисти закладу;
 • педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

5.2. Вихованці, учні і слухачі Закладу мають гарантоване державою право на:

 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в одному позашкільному навчальному закладі;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою Закладу;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування Закладу;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

5.3. Вихованці, учні і слухачі Закладу зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу.

 5.4. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в Закладі.  Педагогічним працівником Закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.

 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників Закладу здійснює його керівник.

5.5. Педагогічні працівники, а також тренери – викладачі закладу мають право на:

 • внесення керівництву Закладу та відділу освіти Мурованокуриловецької райдерж-адміністрації пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації, позачергову атестацію з метою отримання відповідного звання;
 • участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і слухачами;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

5.6. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі Закладу зобов'язані:

 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;
 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров'я;
 • визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями і слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку позашкільного навчального закладу, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров'я вихованців, учнів і слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватися вимог статуту Закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради Закладу;
 • виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить Заклад;
 • керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань Закладу працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником;
 • обсяг педагогічного навантаження у Закладі визначається керівником Закладу згідно із законодавством і затверджується відділом освіти Мурованокуриловецької
 • -->
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
   ЦЕНТР ІКТН
через
Новий рік
ЦЕНТР ІКТН

Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту


Copyright NICO-Заболотний Микола Григорович © 2011-2019Безкоштовний хостинг uCoz